فهرست

اخبار کتابخانه

اخبار کتابخانه بیمارستان

شهریور 1397

پرستاری داخلی جراحی برونر و سودارث 2018  و 

رادیولوژی هاگا 2018  خریداری گردید

 

 

کتابخانه بیمارستان عصر ها تا ساعت  19  باز است

 

 

 

مرداد 1397

 

کلیه مجلات پزشکی اطفال  را میتوانید از طریق  سامانه منابع الکترونیکی دانشگاه علوم پزشکی بابل در " سامانه منبع یاب دانشگاه " سرچ و مقاله مورد نظر را دانلود فرمایید