فهرست

مجلات لاتین کتابخانه

عناوین مجلات چاپی و غیر چاپی (CD) تخصصی و فوق تخصصی کودکان و نوزادان کتابخانه بیمارستان

عناوین مجلات 2018 کتابخانه

 

Clinics  in Perinatology  2018

Journal of Pediatrics  2018

Seminar of Fetal & Neonatal Medicine  2018

Journal of Pediatrics Surgery  2018

Cardiology Pediatrics 2018

Pediatric Radiology  2018

Journal of Child Neurology 2018

Pediatric Infectious Diseases Journal   2018

Journal of Pediatric Hematology & Oncology  2018

Journal of Pediatric Nursing  2018

World Journal of Pediatrics   2018

مرداد 1397

 

کلیه مجلات پزشکی اطفال  را میتوانید از طریق  سامانه منابع الکترونیکی دانشگاه علوم پزشکی بابل در " سامانه منبع یاب دانشگاه " سرچ و مقاله مورد نظر را دانلود فرمایید