فهرست

کتاب الکترونیک

پی دی اف کتاب و سی دی (CD) کتاب های موجود در کتابخانه بیمارستان

   

 

Walker's Pediatrics Gastrointestinal Diseases 

   2018

Breast Feeding for Physicians 2014

Nelson textbook of Pediatrics     2016

Neonatal  Resuscitation   2016

Oxford Medical  HandBook   2017

Fanaroff & Martin's Neonatal - Perinatal Medicine  2015

Fanaroff : Bringing Science  Life...    2015

Moffet Pediatric Infectious Disease 2017

تست کودکان  OSCE

ایمونولوژی سلولی و مولکولی ابوالعباس

Harrison's Internal Medicine      2015

Heart Sounds & Murmurs

Campbell - Walsh Urology   2016

Fanaroff  2015:  Bringing Science  Life

Goodman &  Gilman  The Pharmacological....

Martindel: The Complete Dray Reference

Pediatric Gastrointestinal & LIver S Diseases  : Wiely  2016

درسنامه جامع آیلتس

اطلس آموزش تزریقات- داروهای تک نسخه ای و هلال احمر

احیا نوزاد 2016

مراقبت آغوشی

آشنایی با داروهای شیمی درمانی

راهنمای جامع مراقبت های ادغام یافته کودک سالم

راهنمای سریع بالینی داروها

داروهای تک نسخه ای + اطلس تزریقات

مروری بر یافته های تصویربرداری در بیماری های قفسه سینه

درسنامه مراقبت تنفسی نوزادان

برنامه احیا نوزاد