فهرست

تماس با ما

برای تماس با کتابخانه بیمارستان امیرکلا:

 

تلفن: 32354951 الی 3

داخلی : 151

ایمیل کتابخانه بیمارستان:         amirkolalib@mubabol.ac.ir

فکس:     32340656

آدرس کتابخانه بیمارستان: 

بابل- امیرکلا -خیابان بیمارستان- بیمارستان فوق تخصصی کودکان محمد صادق شفیع زاده- طبقه اول - واحد کتابخانه

کد پستی:   

4731741151