فهرست

دوره های آموزشی

دوره های آموزشی برگزار شده در بیمارستان فوق تخصصی کودکان امیرکلا در سال 1397

- کارگاه آموزشی Journal Club برای اساتید محترم و رزیدنت و فراگیران در سالن کنفرانس بیمارستان   1397/12/12

- کارگاه جستجوی پیشرفته  برای اساتید محترم رزیدنت و فراگیران توسط خانم دکتر میرابی 1397/12/6

-کارگاه آموزشی کتابدار بالینی Clinical Key برای کتابداران و اطلاع رسانان دانشگاه و واحد های تابعه یکشنبه 1397/11/28

- کارگاه آموزشی  "آموزش مدیریت سایت کتابخانه ها "  چهارشنبه 10 بهمن 1397 در دانشکده دندانپزشکی 

- کارگاه آموزشی 2 روزه  "نرم افزار مدیریت منابع "  برای کتابداران و اطلاع رسانان دانشگاه  25 الی 26 دی 1397

-   کارگاه اخلاق در پژوهش برای کارکنان بیمارستان آبان 1397

-   داوری و نگارش مطالعات کارآزمایی بالینی ( سلسله کارگاه در 4 جلسه)   1397/4/4

-  کارگاه آموزشی استفاده از منبع الکترونیک پرکاربرد    Clinical key     

1397/5/15

-   کلاس آموزشی مدیریت پسماند برای کلیه کارکنان  بیمارستان از تاریخ  9 الی 10 آبان 1397

-   کلاس آموزشی مدیریت بحران 26 آذر 1397