فهرست

شعار سی و یکمین نمایشگاه کتاب تهران (اردیبهشت 1397)

"نه به کتاب نخواندن"

شعار امسال 31 نمایشگاه کتاب تهران  "" نه به کتاب نخواندن""  میباشد.

قابل ذکر میباشد که شعار نمایشگاه 30 کتاب تهران" یک کتاب بیشتر بخوانیم"